Monthly Archives: April 2008

About RS232

RS232 Data Interface – Klik Sini

RS232 by CAMI Research Inc – Klik Sini


Advertisements

Perisian Menarik

1. MyDiary 3.0 – perisian untuk diary harian & dilengkapi password, windows kena update .NET Framework2.0 Download

2. Sunbird – aplikasi kalendar & pengurusan tugas ini bebas dan senang digunakan untuk kemaskini kalendar & tugasan anda Download

Compression Application

1. WinRar – Download

2. Winzip 8.0 – Download

Sistem Rangkaian Komputer

1. Pengenalan
2. Takrif
3. Jenis rangkaian
4. Rangkaian kawasan metropolitan
5. Rangkaian kawasan luas
6. Topologi rangkaian
7. Topologi bintang
8. Perkakasan
9. Pengkabelan
10. Perisian dan sistem pengoperasian
11. Protokol
12. Internet

Download Nota

– Sumber –

Kehebatan Surah Al-Ikhlas

“Au zubillah himinashsyaitan nirrajim…bismillahirrahmannirrahim”
1. Qul huwallaahu Ahad.
2. Allaahus Shamad.
3. Lam yalid wa lam yuulad
4. Wa lam yakul lahu kufuwan Ahad

Tafsirannya:

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1. Katakanlah : “Dialah Allah, Yang Maha Esa”
2. Allah adalah Tuhan, yang bergantung kepada Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada diperanakkan.
4. Dan tidak ada seorang pun / sesuatu pun yang setara dengan Dia

Bacalah ayat ini sebelum anda memulakan apa-apa saja kerja kerana dengan bacaan ini akan keluarlah iblis dan syaitan yang berada didalam tubuh kita dan juga di sekeliling kita, mereka akan berlari keluar umpama cacing kepanasan.Sebelum anda masuk rumah, bacalah ayat di atas,kemudian bacalah surah Al-Ikhlas (iaitu ayat: Qulhuwallahu ahad. Allahussamad. Lamyalid walam yu-lad. walam yakul lahu kufuwan ahad.) sebanyak 3 kali.

Masuklah rumah dengan kaki kanan dan dengan membaca bismillah. Berilah salam kepada anggota rumah dan sekiranya tiada orang di rumah berilah salam kerana malaikat rumah akan menyahut. Amalkanlah bersolat kerana salam pertama (ianya wajib) yang diucapkan pada akhir solat akan membantu kita menjawab persoalan kubur. Apabila malaikat memberi salam, seorang yang jarang bersolat akan sukar menjawab salam tersebut. Tetapi bagi mereka yang kerap bersolat, amalan daripada salam yang diucap di akhir solat akan menolongnya menjawab salam malaikat itu.

Diriwayatkan oleh Iman Bukhari sabda Nabi Muhammad s.a.w :
“Barang siapa membaca Qul huwa”llahu ahad 100,000 kali maka sesungguhnya ia telah menebus dirinya dari Allah, maka menyeru yang menyeru dari pihak Allah di langit dan di bumi. Kusaksikan bahwa si fulan iti telah menjadi pemendekaan Allah sesungguhnya ia adalah pemerdekaan dari sisi Allah, Sesungguhnya ia adalah pemerdekaan dari neraka”. Inilah yang dinamakan membaca Qulhua”llah ahad satu hatam yaitu 100,000 kali dengan diwiridkan seberapa ribu kesanggupan kita sehari.

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

1. Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke syurga. (Demikian diterangkan dalam Tadzikaratul Qurthuby).

2. Rasulullah SAW pernah bertanya sebuah teka-teki kepada umatnya:
Siapakah antara kamu yang dapat khatam Qur’an dalam jangkamasa dua-tiga minit? Tiada seorang dari sahabatnya yang menjawab. Malah Saiyidina Ummar telah mengatakan bahawa ianya mustahil untuk mengatam Qur’an dalam begitu cepat. Kemudiannya Saiyyidina Ali mengangkat tangannya. Saiyidina Ummar bersuara kepada Saiyidina Ali bahawa Saiyidina Ali (yang sedang kecil pada waktu itu)tidak tahu apa yang dikatakannya itu.

Lantas Saiyidina Ali membaca surah Al-Ikhlas tiga kali. Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan bahawa Saiyidina Ali betul. Membaca surah Al-Ikhlas sekali ganjarannya sama dengan membaca 10 jus kitab Al-Quran. Lalu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali qatamlah Quran kerana ianya sama dengan membaca 30 jus Al-Quran.

3. Berkata Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

Ketika saya (Rasulullah SAW) israk ke langit, maka saya telah melihat Arasy di atas 360,000 sendi dan jarak jauh antara satu sendi ke satu sendi ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap sendi itu terdapat padang sahara sebanyak 12,000 dan luasnya setiap satu padang sahara itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang sahara itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surah Al-Ikhlas.

Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka: Wahai Tuhan kami,sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik ianya lelaki mahupun perempuan.

4. Sabda Rasulullah SAW lagi:

Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya Qul Huwallahu Ahadu itu tertulis di sayap malaikat Jibrail a.s, Allahhus Somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail a.s, Lamyalid walam yuulad tertulis pada sayap malaikat Izrail a.s, Walam yakullahu kufuwan ahadu tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s.

5. Siapa membaca surah Fatihah, al-ikhlas, al-falaq, and an-annas setiap satu sebanyak 7 kali selepas solat jumaat, nescaya terpelihara dari perkara keji dan segala bala hinggalah ke jumaat yang berikiutnya.

6. Jika dibaca 3 surah ini al-ikhlas, al-falaq and an-nass pagi dan petang nescaya tidak mengalami apa-apa kesusahan.

7. Untuk Mendapatkan kebaikan di dunia dan akherat
Bacalah surat Al – Ikhlas setip hari sebagai amalan sehari – harinya. Insya Allah berkat surat Ikhlas yang kita baca itu kita akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat.

8. Terhindar dari fitnah dan siksa kubur
Bacalah surat Al-Ikhlas pada orang yang sedang sakit. Seandainya orang yang sakit itu lantas mati pada hari itu juga, maka insyAllah dia akan diselamatkan dari fitnah kubur

Sumber ; http://www.webkl.net/

Insurans Islam atau bukan? Pilihan di tangan anda

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia telah sebulat suara memutuskan bahawa insurans hayat yang dikendalikan oleh syarikat insurans konvensional adalah satu muamalah fasad (yang rosak/tidak sah) dan bercanggah dengan ajaran Islam dari segi akadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan riba (faedah).

Insurans konvensional adalah haram kerana wujudnya unsur gharar iaitu ketidakpastian dalam transaksi muamalah di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.

Di samping itu, insurans konvensional tidak sah kerana tidak memenuhi rukun dalam dan syarat jual-beli dalam Islam iaitu rukun akad (ijab dan kabul).

Unsur judi terdapat dalam kontrak insurans konvensional kerana peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. Begitu juga peserta akan hilang wang premium apabila peristiwa yang ingin dilindungi (the insured event) tidak berlaku. Di samping itu, syarikat penginsurans akan rugi sekiranya terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.

Ianya berbeza dengan sistem Takaful yang akan memberikan kadar keuntungan mengikut mudharabah sekiranya peristiwa yang ingin dilindungi (the insured event) tidak berlaku.

Seterusnya terdapat unsur riba dalam urusniaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insurans hayat konvensional. Dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insurans konvensional akan mengenakan bayaran faedah (interest) kepada peserta yang membuat pinjaman. Perkara sebegini rupa tidak berlaku di dalam Takaful kerana peserta dibenarkan membuat pengeluaran daripada polisinya tanpa dikenakan sebarang faedah.

Dewan Jurispundens Islam Liga Dunia Islam Mekah menganggap bahawa semua transaksi insurans moden termasuk insurans hayat adalah bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi Dewan menyetujui adanya insurans koperatif yang tegak di atas prinsip taawun (tolong-menolong) seperti yang diterapkan dalam insurans takaful (Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics Theory and Practice).

Prof Dr Yusuf Al Qardawi dalam bukunya Al Halal wal Harom Fil Islam mengatakan bahawa insurans konvensional diharamkan kerana semua syarikat penginsurans tidak membayar wangnya itu dengan maksud tabarru'(derma), bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas. Tambahan pula wang tersebut telah diputar dengan jalan riba.

Dewasa ini, rata-rata insurans konvensional menamakan pelbagai produknya dengan nama dana-dana Islam yang mempunyai tujuan yang satu untuk mengaburi mata pelanggan- pelanggan Muslim mereka kononnya produk mereka juga adalah halal.

Masyarakat Islam di Malaysia diberi alternatif yang jelas untuk memilih sama ada berurus niaga secara Islam atau bukan Islam. Ianya berlainan sekiranya tidak ada pilihan yang dikira darurat. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Tidak ada ruginya kita mengubah polisi insurans yang sedia ada.

Sumber : www.abim.org.my