Hukum Pelaburan ASB

 

Walaupun Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan pada bulan Februari, 2008 hukum melabur dalam Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) adalah HARUS, saya masih lagi tertanya-tanya.

Manalah tahu, ada fatwa yang terkini. Saya tertanya-tanya, kenapa tidak dikatakan sebagai HALAL sahaja kalau ianya benar-benar menepati kehendak Shariah.

Namun, keputusan Jawatankuasa Fatwa ini yang memutuskannya sebagai harus bertujuan untuk menjaga kemaslahatan atau kepentingan umat Islam yang telah menyertai skim ini.

Walaubagaimanapun, Majlis Shariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang bertanggungjawab mengenalpasti dan meletakkan fatwa yang berwibawa untuk menentukan sesebuah kaunter atau dana pelaburan itu halal disertai oleh umat Islam ataupun tidak, telah menetapkan hanya 33 peratus industri haram sebagai had larangan melabur dalam syarikat atau pengurus dan bercampur halal haram.

Namun, setakat ini, Majlis Shariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia belum lagi mengiktiraf Amanah Saham Bumiputera (ASB) yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) telah PATUH SHARIAH.

Oleh itu, terdapat perbezaan pendapat tentang hukum melabur di sini. Satu pihak mengatakan harus manakala satu pihak lagi mengatakan TIDAK PATUH SHARIAH.

Bagi mereka yang sangat perihatin tentang isu halal haram kerana harta ini akan menjadi darah daging anda dan keluarga, sila teliti siapakah yang menganggotai Majlis Shariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Majlis ini dianggotai oleh mereka yang pakar dan berpengalaman dalam bidang sistem kewangan Islam seperti dalam senarai di atas. Jadi, kalau dah ramai yang pakar dan berpengalaman, tentulah fatwa yang dikeluarkan lebih berwibawa. Oleh itu, pihak ASNB perlulah memastikan ASB patuh Shariah supaya umat Islam tidak lagi ragu-ragu untuk melabur.

 

SUMBER ; MyBijakWang.blogspot.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: